Geronticon 1, edidit Victor Arras

Språk
Fornetiopiska (Geez)
Förlag År Ort Om boken ISBN
Peeters 1986 Belgien, Lovanii vi, 369 sidor.