Gesammelte Werke in zwölf Bänden Bd 1, Buddenbrooks : Verfall einer Familie

Författare
Thomas Mann
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cop. 1960 Tyskland, Frankfurt am Main 758 sidor.