Gesammelte Werke in zwölf Bänden Bd 2, Königliche Hoheit Lotte in Weimar

Författare
Thomas Mann
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cop. 1960 Tyskland, Frankfurt am Main 764 sidor.