Gesammelte Werke in zwölf Bänden Bd 7, Der Erwählte : Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Författare
Thomas Mann
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Tyskland, Frankfurt am Main 660 sidor.