Get set! - kursbok i engelska

Författare
Christer Amnéus
(Utarb. för Svenska statens språkresor AB av Christer Amnéus)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. statens språkresor 1983 Sverige, Stockholm 29 cm
Sv. statens språkresor, Tekno-tjänst 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 145 sidor. ill., kart.
Sv. statens språkresor 1983 Sverige, Stockholm 121 sidor. : ill. 970404-1-X (Invalid)