Giöres härmed kunnigt och witterligt för dem, som äro älskare af behageliga och til underrättelse tienliga böcker, at en utförlig och richtig beskrifning öfwer ... Stockholm ... är ... af undertecknad författat ... =(Text.)=/(Johann - George Rüdling.) =S. impr.=

Författare
Johann Georg Rüdling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1730 Sverige, Stockholm [04] sidor. 4:o.