Gibraltar

Författare
Ernle Bradford
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Open Road Media 2014 Utgivningsland okänt / Ej specificerat
1971 USA, New York 212 sidor. 0-15-135550-9