Gideons brand

Författare
J. J. Marric, pseud. för John Creasey
(J. J. Marric övers. av Claës Gripenberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aldus/Bonnier 1967 Sverige, Stockholm 185 sidor.
Bonnier 1965 Sverige, Stockholm 223 sidor.