Gift med amerikanska flottan - roman

Författare
Monica Dickens
(Till svenska av Gallie Åkerhielm)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1954 Sverige, Stockholm 332 sidor.