Giftfria grönsaker - om odling och tillagning

Författare
Henning E. Segerros
(Henning E. Segerros teckningar: Marguerite Walfridson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 146 sidor. ill. 20 cm
Bonnier, Bonnier 1973 Sverige, Stockholm, Stockholm 146 sidor. ill. 19 cm