Giresta kyrka

Författare
Aron Andersson
(Aron Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ärkestiftets stiftsråd, Stiftsbyrån (distr.), Kurir-tryck 1982 Sverige, Uppsala, Katrineholm 16 sidor. ill. 21 cm
1949 Sverige 16 sidor.