Gjeldsbrevloven og deponeringsloven - (av 17. februar 1939 nr. 1 og 2) : kommentarutgave

Författare
Leif Villars-Dahl
(Med kommentar av L. Villars-Dahl.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetsforl. 1992 Norge, Oslo 161 sidor.
Univ.-forl. cop. 1974 Norge, Oslo 175 sidor.
Univ.-forl. 1970 Norge, Oslo 175 sidor.
Den norske bankforening 1953 Norge, Oslo ix, 178 sidor.
Den norske bankforening 1940 Norge, Oslo ix, 150 sidor.