Gjeldsbrevloven og deponeringsloven - (av 17. februar 1939 nr. 1 og 2)

Författare
(Med kommentar av L. Villars-Dahl.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ.-forl. 1970 Norge, Oslo 175 sidor.