Glädje och ett gott skratt

Författare
Gunnar Stenberg
(Gunnar Stenberg illustrationer: Claes-Henrik Kylberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordjem, Btj 1993 Sverige, Helsingborg, Lund 183 sidor. ill. 22 cm