Glädjen i Herrens hus - minnen från Råby kyrka och den 25 september 1960

Författare
Ragnar Redelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Strängnäs tr. 1960 Sverige, Strängnäs 11 sidor.