Gladis blöta äventyr - bad- och båtsäkerhet för barn och vuxna

Författare
Eva J:son Lönn
(Eva J:son Lönn teckning: Eva J:son Lönn.)
Genre
Faktaböcker, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
E. J:son Lönn, City 1992 Sverige, Umeå, Umeå 95 sidor. ill. (vissa i färg) 21 x 30 cm