Glaset och konstnärerna

Författare
Erik Wettergren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Stockholm S. 49-186 : ill.