Gledelig jul

Originaltitel
En fröjdefull jul
Författare
Viveca Lärn
(Viveca Lärn oversatt av Kirsti Øvergaard)
Genre
Roman
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Damm 2004 Norge, Oslo 284 sidor. 82-04-09880-4
Damm 2003 Norge, Oslo 280 sidor. 82-496-0285-4