Glimmebodagården - restaurering av fönster och dörrar - antikvarisk kontroll, 2008 : Brösarps socken, Tomelilla kommun, Skåne län

Författare
Helene Stalin Åkesson
(Helene Åkesson Stalin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 2009 Sverige, Kristianstad 15 sidor. : ill.