Glimpses toward infinity

Författare
Gordon Parks
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Little, Brown c1996 USA, Boston 111 sidor. : col. ill. 29 cm 0-8212-2297-X