Glimtar från Växjö i början av 1800-talet - (ur en memoarsamling)

Författare
Knut Parck
(Knut Parck nedskrivet av: Carl Antonsson Rappe foto: P. G. Vejde)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1957 Sverige, Växjö S. 39-64 : ill.