Globaliseringens kulturer - den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället

Den postkoloniala teorin tar ett samlat grepp på en rad aktuella problemområden. Här finns texter av Rushdie, Said, Fanon, Spivak och andra välkända och framstående författare inom ämnet.

Författare
(Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (red.).)
Genre
Bok, Collected Works
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nya Doxa, AIT Falun AB 1999 Sverige, Nora, Falun 295 sidor. 23 cm 978-91-578-0312-2