Sabrana djela Branka Ćopića Kn. 6, Gluvi barut : roman

Författare
Branko Ćopić
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svjetlost, Veselin Masleša 1985 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Sarajevo 259 sidor.
Prosveta 1966 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 282 sidor.
Prosveta 1957 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 297 sidor. 19 cm.