Gnistornas bok

Detta är en bok om den brinnande kärlek som är poesins hjärta och mystikens kärna. Fakhr al-din Araqi är en av Islams andliga resar. Hans tema rör livets förnämaste betingelse, dess gudagnista, och rymmer kärlekens, skönhetens och frihetens stora frågor.

Originaltitel
Lama´at
Författare
Fakhr al-Dīn Ibrāhīm ʻIrāqī
(Fakhr al-din Araqi översättning av Ashk Dahlén förord av Bo Utas inledning av Ashk Dahlén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rosengården 2006 Sverige, Umeå, Polen 236 sidor. 21 cm 978-91-85503-00-1