God biographers : our changing image of God from Job to the present

Författare
Larry Witham
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
2010 Utgivningsland okänt / Ej specificerat