God morgon Camp Carl Gustaf

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
(Jimmy Juhlin Alftberg fotografier av Patrik Håkansson övriga foton samt illustrationer: författaren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturminnesbyrån, Kristianstads boktr. 2002 Sverige, Kristianstad, Kristianstad 208 sidor. ill. 22 cm