Goda grunder, Svensk-engelsk ordlista - svenska för invandrare

Författare
Cecilia Fasth
(Översättare: Margareta Faust revidering: Dagmar Hellstam.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkuniversitetets förlag, Elanders 2008 Sverige, Lund, Malmö 86 sidor. 15 cm 978-91-7434-557-5
Kursverksamheten, Skogs grafiska 1992 Sverige, Lund, Malmö 86 sidor. 15 cm
Kursverksamheten 1990 Sverige, Lund 86 sidor. 15 cm 91-7434-292-4
Kursverksamheten 1989 Sverige, Lund 84 sidor. 15 cm 91-7434-251-7