Goda grunder, Svensk-polsk ordlista - svenska som andraspråk

Författare
Cecilia Fasth
(Cecilia Fasth, Anita Kannermark översättare: Margareta Faust.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkuniversitetets förlag, Elanders Sverige 2011 Sverige, Lund, Malmö 88 sidor. 15 cm 978-91-7434-255-0
Kursverksamheten, Skogs grafiska 1990 Sverige, Lund, Malmö 88 sidor. 15 cm