Goda matsvampar med svenskt svamplexikon

Författare
Bengt Cortin
(Bengt Cortin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lantbruksförb:s tidskr.-ab. 1950 Sverige, Stockholm 153 sidor.,6 pl.-bl. ill.