Goda råd om mat och hälsa

Författare
Achraf Daryani
(Idé och text: Achraf Daryani)
Språk
Kurdiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2002 Sverige, Uppsala 16 sidor. 91-7714-153-9