Godbitar från Grönköping - jubileumsurval 1961-2001

Ett brett urval artiklar och notiser från Grönköpings Veckoblad 1961-2001 med tyngdpunkt på 1996-2001. Författaren har skapat omkring 20 av de personer som bebor den idealsvenska stadskommunen Grönköping, exempelvis hr info.sekr. Viking Helmersson, frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin, ständigt 27, hr lekmannapolitiker Hilbert Florin och industriroboten Gusten.

Författare
Rolf Christerson
(Rolf Christerson.)
Genre
Bok, satire, humor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Siljan, AiT Falun AB 2001 Sverige, Vikarbyn, Falun 144 sidor. ill. 22 cm
Viking, Kullgren 1983 Sverige, Vikarbyn, Rättvik 80 sidor. ill. 25 cm