Godbitar - berättelser för själ och hjärta

Och livet blir vad vi gör det till; så har det alltid varit, så kommer det alltid att förbli.Grandma MosesVem behöver inte berättelser -- helst sanna -- som lyser upp, som ger mod och hopp och hjälper oss igenom tunga dagar? Vi kan lära oss mycket av den här bokens föredömen, som uppnått det omöjliga eller gjort vägen lättare för andra eller visat vad verkligt mod, verklig kärlek är.Godbitarna är hämtade ur böckerna Chicken Soup for the Soul och A 2nd Helping of Chicken Soup for the Soul, som båda funnits med på Publishers Weekly´s bestsellerlista gång på gång de senaste åren.

Författare
(Red: Jack Canfield, Mark Victor Hansen översättning: Anna-Karin Naylor.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Libris, Mediaprint 1996 Sverige, Örebro, Uddevalla 159 sidor. 20 cm
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Modin-tr. 1994 Sverige, Stockholm, Solna, Stockholm 48 sidor. ill., diagr., tab. 30 cm