Gods och gårdar inom ätterna Tham och Tamm - en översiktlig sammanställning av släktens gårdar under fem sekler

Författare
Per-Vollrath Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Släktföreningen Tham och Tamm 2004 Sverige, Täby 105 sidor. : ill. 91-974753-1-9