Gods och gårdar inom ätterna Tham och Tamm - en översiktlig sammanställning av släktens gårdar under fem sekler

Författare
Per-Vollrath Tham
(Per-Vollrath Tham.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Släktföreningen Tham och Tamm, Kompendiet 2004 Sverige, Täby, Göteborg 105 sidor. ill.