Golden English 2, The golden box - nybörjarmaterial i engelska för grundskolan

Golden English-serien är ett effektivt och beprövat nybörjarläromedel t o m år 6! Lätta, roliga texter med en sammanhållen handling för förförståelse, bilder och spännande hörövningar ger stor elevaktivitet på alla språkliga nivåer. Vid det diagnostiska provet år 5 visar barnen redan en grundmurad säkerhet i att uttrycka sig på engelska. Flexibilitet och portföljmetodik Varje Workbook är tredelad: lärarledda basövningar (Basic), individuella extraövningar (Extra), och strukturövningar (Grammar). Dessutom ingår ett stort tärningsspel, utförliga alfabetiska ordlistor samt resurserna miniordförråd och minigrammatik. Elevbanden innehåller alla texter för fri kopiering till varje elev. Lärarstöd och idéer Lärarhandledningarna ger såväl teoribakgrund med grundtankar, övningstyper, arbetssätt, kursplanering etc, som utförliga stycke-för-stycke-kommentarer, fraser, tips, variationsförslag och utprövningserfarenheter till varje kapitel. Här finns också hörövningsmanus, facit till alla bundna övningar, många tips, t ex om uttalsbedömning, och ett antal nya modeller för muntliga och skriftliga test.

Författare
Eie Ericsson
(Eie Ericsson ..)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Svenskt tr. 1993 Sverige, Stockholm, Surte 119 sidor. ill. 30 cm
Natur och kultur, Centraltr. 1993 Sverige, Stockholm, Borås 104 sidor. 30 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1992 Sverige, Stockholm, Örebro 96 sidor. färgill., musiknoter 23 cm