Gollegiellan 3 - čakčagirji

Författare
Kaaren Kitti
(Kaaren Kitti govaid sárgon Merja Aletta Ranttila)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi 2013 Finland, Anár 136 sidor. : ill. 978-952-441-241-4
Sámediggi 2010 Finland, Anár 133 sidor. : ill. 25 cm 978-952-441-214-8
Sámediggi, 1997 1997 Finland, Anár 133 sidor. : ill. 951-47-9666-7
Opetushallitus 1992 Finland, Helsset 135 sidor. : ill. 951-47-6564-8