Golv i storkök

Författare
Gunilla Billgren
(Gunilla Billgren, Håkan Lindholm, Christer Törnvall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Byggnadsstyrelsen 1993 Sverige, Stockholm 38 sidor. : ill.