Gommens glädje

Författare
(Sällskapet Arioso i Katrineholm Ingrid Axbom-Andersson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arioso, Y. Aldhagen distributör, Noteria 1991 Sverige, Katrineholm, Norrköping, Borensberg 36 sidor. 21 cm