Gordon Parks: I am You - selected works, 1942-1978

Författare
Gordon Parks
(Edited by Peter W. Kunhardt, Jr., Felix Hoffmann.)
Genre
Utställningskataloger
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Steidl 2016 Tyskland, Göttingen 287 sidor. ill. 978-3-95829-182-9