Gothembourg = - Gothenburg = Göteborg : a presentation for the EU Summit June 2001

Författare
(The Regional Archives and the City & County Council Archives edited by Beata Losman.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regional Archives (Landsarkivet, City & Council Archives (Region- och stadsarkivet, Rundqvist 2001 Sverige, Göteborg, Göteborg 55 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm