Gotland mellan arkeologi och historia - om det tidiga Gotland

Författare
Ola Kyhlberg
(Ola Kyhlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för arkeologi, Univ., Löjdquist 1991 Sverige, Stockholm, Tierp 272 sidor. ill., diagr., faks., kartor, tab. 31 cm