Grå resa - februaribrev från Reykjavik

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Heidrun, Mediaprint 2003 Sverige, Torsby, Uddevalla 102 sidor. färgill. 25 cm