Grön och fager wishets lager. Hwarmed af den ädle och widtberömde herren, promotoren herr Johan Hermansson ... the ährewyrdige och höglärde herrar, herr mag. Ericus E. Ljung, herr mag. Carolus Wollrath, och the höglärde herrar herr mag. Florentius Scharff, herr mag. Laurentius Hydren. Sudermanni, zirades sic och hedrades i Upsala Academia den 4 junii 1728

Författare
Eric A. Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1728 Sverige, Uppsala [4] sidor. 4:o