Gröna boken - läsebok i svenska 1

Författare
(Red. av Rolf och Lilian Falkenland.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel, Läseböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteksförl., Ljungföretagen 1986 Sverige, Stockholm, Örebro 196 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm