Gröne greven Musiktryck - 10 visor

Författare
Alf Hambe
(Med gitarrackompanjemang av Alf Hambe och Ulf G. Åhslund)
Genre
Visor (musik)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reuter & Reuter 1967 Sverige, Stockholm 31 sidor.