Grönköpings Tivoli - Nyårsrevyn 1914 : Kupletter, bilder och musik

Författare
Axel Engdahl, 1863-1922
(Kupletter af Fritz Schéel)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
A.-b. Janhekts distr.-affär. 1914 Sverige, Göteborg 20 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan