Grönt kort

Författare
Helena Stenman
(Författare: Helena Stenman och Jessica Ortiz Bergström foto: Mikael Sjöberg, Lillemor Lindell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SISU idrottsböcker, Svenska ridsportförbundet cop. 2010 Sverige, Stockholm, Strömsholm 50 sidor. ill. 978-91-86323-01-1