Grönt kort

Författare
Jessica Ortiz Bergström
(Författare: Jessica Ortiz Bergström foto: Mikael Sjöberg och Lillemor Lindell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SISU idrottsböcker, Svenska ridsportförbundet 2013 Sverige, Stockholm, Strömsholm 50 sidor. ill. 21 cm 978-91-86323-89-9
SISU idrottsböcker, Svenska ridsportförbundet cop. 2010 Sverige, Stockholm, Strömsholm 50 sidor. ill. 978-91-86323-01-1