Grön bok - en bok om grön mat : över 150 kaloriindelade recept på grönsaks- och frukträtter

Författare
(Recept: Carl Butler ....)
Genre
Kokböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Svenska mejeriernas riksfören. 1989 Sverige, Stockholm, Hongkong 94 sidor. färgill. 31 cm