Grǎcki izvori za bǎlgarskata istorija 6

Författare
(Săst. Iv. Dujčev ...)
Språk
Bulgariska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1965 Bulgarien, Sofija 368 sidor.