Grafostatik och hållfasthetslära - kompendium för 1:a årskursen

Författare
Bo Adamson
(Bo Adamson, Leif Gustafsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Sverige, Lund 150 sidor.